Renesanční plnost času

Četba z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Renesanční plnost času, autor: Jan P. Kučera.

„Renesance bylo zejména v patnáctém a šestnáctém století kulturní hnutí spojené s rozkvětem umění a věd, které se opíralo o antickou kulturu, usilovalo o její obrodu a zdůrazňovalo člověka jako jedince a jeho individuální zkušenost,“ praví snad hezky, ale nikoliv dost výstižně Slovník cizích slov.

Další

Zápas měst se šlechtou

Četba z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Zápas měst se šlechtou, autor: Robert Novotný.

Na jaře roku 1500 dokončila šlechtická komise práci na novém zemském zákoníku, který do dějin vstoupil jako Vladislavské zřízení zemské. Ve skutečnosti to byla první česká ústava. Obecné nadšení ale nevzbudila. Tím, že opomíjela mnohá práva královských měst, zavdala příčinu k jejich dlouhému sporu se šlechtou.

Další

Papežové, králové a kacíři

Ukázka z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Papežové, králové a kacíři, autor: Petr Čornej.

Další

Čechy v krvavé lázni

Ukázka z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Čechy v krvavé lázni, autor: Petr Charvát.

Další

Čas skandálů

Ukázka z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Čas skandálů, autor: Jan P. Kučera.

Další

Evropští Arabové a sjednocení Španělska

Ukázka z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Evropští Arabové a sjednocení Španělska, autor: Jan P. Kučera.

Další

Hus v Betlémě

Ukázka z knihy Předěly staletí, kapitola 1400, Hus v Betlémě, autor Petr Čornej.

Další

Sláva barokní Čechie

Ukázka z knihy Předěly staletí, kapitola 1700 SLÁVA BAROKNÍ ČECHIE, autor Vít Vlnas.

Další

Čas hvězd a mandragor

Ukázka z knihy Předěly staletí, kapitola Čas hvězd a mandragor, autor kapitoly Vít Vlnas.

Další

Král Slunce a dvacet milionů Francouzů

Ukázka z knihy Předěly staletí: české a světové dějiny v horizontech věků.

Halasné vítání roku 2000, třebaže vědci mnohokrát ubezpečovali, že se ještě nejedná o začátek nového milénia, znovu upoutalo pozornost na události spjaté se změnami staletí, které v právě uplývajícím tisíciletí mnohokrát ovlivnila další směřování světových i českých dějin. Například první křížová výprava, objevení Ameriky, vrcholná renesance, rudolfinské období, Velká francouzská revoluce či Dreyfusův proces, nejnověji pak masové šíření počítačové techniky a globalizace. Všechny tyto události přiblížil úspěšný seriál časopisu Reflex nazvaný Horizont. „Předěly staletí“ jsou jeho knižní podobou.

Další