Jack Teixeira – hlavní postava masivního úniku tajných informací Vlády USA

Text tohoto článku pochází z vlákna twitterového účtu Kanárci v síti

Dnes už víme, že hlavní postavou masivního úniku tajných informací vlády USA je Jack Teixeira. Deník Washington Post před dvěma dny vydal článek, ve kterém popisuje, jak k úniku informací přes platformu Discord přesně došlo. Naše shrnutí ve 🧵👇

Jack Teixeira je milovník zbraní, který pod nickem OG sdílel dokumenty v uzavřené skupině na Discordu, která vznikla během pandemie. Článek The Washington Post je založen na rozhovorech s členy skupiny, kteří mluvili anonymně. Odmítají sdílet informace během probíhajícího vyšetřování.

Další

Proč Rusové více neprotestují?

Jestli jste se někdy ptali, proč Rusové neprotestují více, @e_u_gen vám to dost názorně vysvětlí: Takto vypadají ruští policejní těžkooděnci. Na rozdíl od otrhané domobrany, kterou jste viděli ve zprávách, jsou tyto interní jednotky skvěle vybaveny.

Ale proč? Proč je Putin potřebuje? A jak to souvisí s ruskými volbami a vývozem plynu?

Další

Ruská norma pro zacházení s vězni i obyvateli dobytých území

To, co se dnes nachází u města Izjum, překvapuje jenom toho, kdo má krátkou paměť nebo se mu nechce hledat informace.

Protože skutečnost je taková, že mučení je v ruské armádě i žoldnéřských skupinách nejenom tolerovaná, ale naprosto institucionalizovaná záležitost. Která je typicky ruským způsobem na jedné straně oficiálně popírána, ale na druhé klidně veřejně připouštěna. Během pár minut na Google bez problémů zjistíte mimo jiné:

📌V roce 2018 se jeden z velitelů Wagnerovů při anonymním rozhovoru pro RFE klidně pochlubil: „Mám specialisty na vytahování očí. Prostě vezmou lžíci a dloubou a dloubou, až se oko takhle houpe venku.“

Další

Po smrti

V Izraeli, když voják odchází například na dovolenou, je povinen zavolat svému veliteli a říct, že se domů dostal bez problémů. Matka vojáka může zavolat náčelníkovi a zeptat se – kde je moje dítě, proč ještě není doma? Pokud je voják vážně zraněn, pohřešován nebo zabit, je rodina informována nikoli dopisem, nikoli telefonátem, ale osobní návštěvou tří zástupců armády. Je jedno, jestli je válka nebo ne. Oznámení se provádí v případě jakéhokoli úmrtí – v případě úmrtí na cvičeních, v důsledku nehody nebo nehody. Vojáci, kteří rodičům oznamují smrt jejich dítěte, mají psychologický výcvik a určitě znají jazyk, kterým rodina mluví. Jsou také pojištěni u záchranné služby.

Další

Romové na Ukrajině v kontextu války, anexe a historického útlaku

Mgr. Lucie Fremlová (www.luciefremlova.co.uk) pracuje s romskými komunitami již přes dvacet let. Více jak deset působí jako nezávislá konzultantka a pracuje s romskými komunitami po celé Velké Británii. Je hlavní autorkou pilotní výzkumné studie z roku 2011, kterou vydal Romský vzdělávací fond pod názvem Od segregace k inkluzi: romští žáci ve Velké Británii a výzkumné studie o situaci romských komunit v Anglii z roku 2009, kterou vypracovala pro britské ministerstvo školství.

Lucie Fremlová pracuje na pomezí akademické obce, sociálních hnutí a politiky. Její osobě blízký transdisciplinární výzkum se zaměřuje na etnické, „rasové“, sexuální a genderové identity, zejména ve vztahu ke queer Romům. Ve svém inovativním teoretickém přístupu kombinuje intersekcionalitu s queer teorií. Její článek „LGBTIQ Roma and queer intersectionalities: the lived experiences of LGBTIQ Roma“, publikovaný v roce 2019 v časopise European Journal of Politics and Gender, získal ocenění Council for European Studies Gender and Sexuality Research Network Best Article Award za rok 2019. Její článek „Non-Romani researcher positionality and reflexivity: queer(y)ing one’s privilege“ byl nejčtenějším článkem publikovaným v roce 2019 v 1. čísle 2. ročníku časopisu Critical Romani Studies Journal.

Další

SLOVNÍK VÁLKY od Ostapa Slyvynského

Viktor Janiš: Polský básník Czesław Miłosz napsal v roce 1943 ve Varšavě okupované nacisty cyklus básní nazvaný „Svět: prosté básně“. Většina z nich je interpretací jednoduchých slov: Strach, Láska, Naděje, Branka, Veranda, Cesta apod. Válka totiž význam slov mění. Některé významy se tupí a je třeba je brousit jako nůž kamenem. Některé jsou naopak tak ostré, že se na ně nedá dívat. Některá slova úplně odumírají a opadávají. Některá se vynořují odkudsi z minulosti a znovu začínají něco označovat, stávají se důležitými.

Další

Otevřený dopis Noamu Chomskému (a dalším podobně smýšlejícím intelektuálům) k rusko-ukrajinské válce

Viktor Janiš (překladatel): Při debatách s druhou stranou člověk záhy zjistí, že její argumenty se opakují s až kolovrátkovou úporností. Několik ukrajinských ekonomů je vypreparovalo z rozhovorů Noama Chomského a dalo si práci s jejich vyvrácením. Připadá mi, že by se vám v dalších diskusích mohly hodit, a tak jsem celý otevřený dopis přeložil.

Další

Rekapitulace posledních bojů na Ukrajině od doktora Mika Martina z King’s College London

Dr. Mike Martin je autorem čtyř knih o válce a učitelem na katedře válečných studií v King’s College v Londýně. Je bývalým důstojníkem britské armády, který byl vyškolen v paštunském jazyce a který byl průkopníkem, autorem a realizátorem programu kulturních poradců britské armády. V rámci tohoto programu byli britští důstojníci, kteří hovořili paštunsky, vyškoleni k navazování vztahů s místními významnými osobnostmi a k následnému využití těchto vztahů k pochopení a ovlivnění společnosti, v níž britská armáda působila. Jeho kniha An Intimate War (Důvěrná válka) vypráví o pětatřiceti letech konfliktu v provincii Hílmand viděných očima hílmandských obyvatel a popisuje, jak Velká Británie a USA zcela nepochopily sociálně-politické prostředí v Afghánistánu. Mike nyní působí jako hostující výzkumný pracovník na katedře válečných studií, kde se zabývá evoluční psychologií válečnictví. To tvoří základ jeho čtvrté knihy s názvem Why We Fight (Proč bojujeme), která vyšla nedávno.

Další