SLOVNÍK VÁLKY od Ostapa Slyvynského

Viktor Janiš: Polský básník Czesław Miłosz napsal v roce 1943 ve Varšavě okupované nacisty cyklus básní nazvaný „Svět: prosté básně“. Většina z nich je interpretací jednoduchých slov: Strach, Láska, Naděje, Branka, Veranda, Cesta apod. Válka totiž význam slov mění. Některé významy se tupí a je třeba je brousit jako nůž kamenem. Některé jsou naopak tak ostré, že se na ně nedá dívat. Některá slova úplně odumírají a opadávají. Některá se vynořují odkudsi z minulosti a znovu začínají něco označovat, stávají se důležitými.

Další

Otevřený dopis Noamu Chomskému (a dalším podobně smýšlejícím intelektuálům) k rusko-ukrajinské válce

Viktor Janiš (překladatel): Při debatách s druhou stranou člověk záhy zjistí, že její argumenty se opakují s až kolovrátkovou úporností. Několik ukrajinských ekonomů je vypreparovalo z rozhovorů Noama Chomského a dalo si práci s jejich vyvrácením. Připadá mi, že by se vám v dalších diskusích mohly hodit, a tak jsem celý otevřený dopis přeložil.

Další

Rekapitulace posledních bojů na Ukrajině od doktora Mika Martina z King’s College London

Dr. Mike Martin je autorem čtyř knih o válce a učitelem na katedře válečných studií v King’s College v Londýně. Je bývalým důstojníkem britské armády, který byl vyškolen v paštunském jazyce a který byl průkopníkem, autorem a realizátorem programu kulturních poradců britské armády. V rámci tohoto programu byli britští důstojníci, kteří hovořili paštunsky, vyškoleni k navazování vztahů s místními významnými osobnostmi a k následnému využití těchto vztahů k pochopení a ovlivnění společnosti, v níž britská armáda působila. Jeho kniha An Intimate War (Důvěrná válka) vypráví o pětatřiceti letech konfliktu v provincii Hílmand viděných očima hílmandských obyvatel a popisuje, jak Velká Británie a USA zcela nepochopily sociálně-politické prostředí v Afghánistánu. Mike nyní působí jako hostující výzkumný pracovník na katedře válečných studií, kde se zabývá evoluční psychologií válečnictví. To tvoří základ jeho čtvrté knihy s názvem Why We Fight (Proč bojujeme), která vyšla nedávno.

Další