Vědci objasnili, jak zvýšit životnost a účinnost solárních článků s perovskity

☀️ Pro vývoj cenově dostupnějších a vysoce výkonných fotovoltaických článků využívají vědci v současnosti uměle krystalizované perovskity. Ty patří do skupiny materiálů, jejichž struktura byla odvozena od minerálu perovskit (CaTiO3). Nyní se mezinárodnímu týmu výzkumníků vedenému profesorem Feng Gao z univerzity ve švédském Linköpingu podařilo objasnit mechanismus, jak zvýšit životnost a účinnost tohoto typu organických solárních článků. Na výzkumu se významně podíleli také vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Výsledky nové studie byly zveřejněny v prestižním vědeckém časopisu Science.

Další

Kam vede přírodní výběr současné lidstvo?

🩺Kam vede přírodní výběr současné lidstvo? K horšímu zdraví, nižšímu vzdělání a chudobě. Britsko-nizozemská studie potvrdila, že se člověk stále ještě nevymanil z přirozeného výběru. Ten postrkává současnou britskou společnost nežádoucím směrem. Konkrétně k horšímu zdraví, nižšímu zdělání a nižším příjmům.

Další

Král Sluníčko

31. července 1944 zmizel ve Středozemním moři spisovatel a velký básník Antoine de Saint-Exupéry. Poslechněte si fiktivní příběh tohoto posledního letu autora Malého prince z pera Karla Moudrého.

Další

Otevřený dopis Noamu Chomskému (a dalším podobně smýšlejícím intelektuálům) k rusko-ukrajinské válce

Viktor Janiš (překladatel): Při debatách s druhou stranou člověk záhy zjistí, že její argumenty se opakují s až kolovrátkovou úporností. Několik ukrajinských ekonomů je vypreparovalo z rozhovorů Noama Chomského a dalo si práci s jejich vyvrácením. Připadá mi, že by se vám v dalších diskusích mohly hodit, a tak jsem celý otevřený dopis přeložil.

Další

Vzpomínky na válku a sex

Vylíčená krutost německých okupantů i ruské armády nemůže nechat klidného nikoho. Život válečných zajatců v táboře vylíčen z lidského hlediska, první kniha, která si dovoluje přiznat, že k tomuto životu patřil i sex a nejnižší lidské potřeby. Právě proto je kniha bolestně skutečná.

Další

Rudé horko, rudé hvězdy, rudí bratři, rudé všecko

Rudý kapitán je detektivkou, pro kterou nemám srovnání. Nezvyklá zápletka, neotřelé prostředí, dynamický děj. To vše zabaleno do porevolučních ulic Slovenska, ne nepodobných těm našim. Autor žene příběh dopředu stravitelnou rychlostí a předkládá čtenáři jeden neskutečný fakt za druhým. Činí tak s rozvahou, tím dělá příběh skutečným. Pro seznámí s panem Dánem výborná volba.

Další

Rekapitulace posledních bojů na Ukrajině od doktora Mika Martina z King’s College London

Dr. Mike Martin je autorem čtyř knih o válce a učitelem na katedře válečných studií v King’s College v Londýně. Je bývalým důstojníkem britské armády, který byl vyškolen v paštunském jazyce a který byl průkopníkem, autorem a realizátorem programu kulturních poradců britské armády. V rámci tohoto programu byli britští důstojníci, kteří hovořili paštunsky, vyškoleni k navazování vztahů s místními významnými osobnostmi a k následnému využití těchto vztahů k pochopení a ovlivnění společnosti, v níž britská armáda působila. Jeho kniha An Intimate War (Důvěrná válka) vypráví o pětatřiceti letech konfliktu v provincii Hílmand viděných očima hílmandských obyvatel a popisuje, jak Velká Británie a USA zcela nepochopily sociálně-politické prostředí v Afghánistánu. Mike nyní působí jako hostující výzkumný pracovník na katedře válečných studií, kde se zabývá evoluční psychologií válečnictví. To tvoří základ jeho čtvrté knihy s názvem Why We Fight (Proč bojujeme), která vyšla nedávno.

Další

Jak se pohybovat na sociálních sítích?

Boti/trollové vás přimějí k interakci – konkrétně k odpovědi – tím, že záměrně zveřejní slabé, snadno vyvratitelné argumenty. Jako slušný člověk nechcete, aby převládaly nepravdy, a tak odpovíte. Jakmile vás bot přiměje k interakci, přesune se do oblasti, kdy ho uvidí více uživatelů, kteří následně ještě více interagují, čímž se problém ještě prohloubí a aktér hrozby, který za botem stojí, získá přesně to, co chce.

Další