Co je to dezinformace. Definice

Různé antisystémové skupiny a spolky, ale i jednotlivci a mezi nimi právník s minulostí v Komunistickém svazu mládeže Tomáš Nielsen tvrdí, že se začínají objevovat tendence cenzurovat, zasahovat do právních předpisů bez širší diskuse, že chtějí pomoci vrátit společnost do systému právního státu, zajistit lidem účinnou ochranu před zásahy státu a že tu jsou snahy státu postihovat jakési takzvané dezinformace, aniž by existovala jasná představa, co to dezinformace je.

Jak to tedy s definicí pojmu dezinformace doopravdy je?

Další

SLOVNÍK VÁLKY od Ostapa Slyvynského

Viktor Janiš: Polský básník Czesław Miłosz napsal v roce 1943 ve Varšavě okupované nacisty cyklus básní nazvaný „Svět: prosté básně“. Většina z nich je interpretací jednoduchých slov: Strach, Láska, Naděje, Branka, Veranda, Cesta apod. Válka totiž význam slov mění. Některé významy se tupí a je třeba je brousit jako nůž kamenem. Některé jsou naopak tak ostré, že se na ně nedá dívat. Některá slova úplně odumírají a opadávají. Některá se vynořují odkudsi z minulosti a znovu začínají něco označovat, stávají se důležitými.

Další

Otevřený dopis Noamu Chomskému (a dalším podobně smýšlejícím intelektuálům) k rusko-ukrajinské válce

Viktor Janiš (překladatel): Při debatách s druhou stranou člověk záhy zjistí, že její argumenty se opakují s až kolovrátkovou úporností. Několik ukrajinských ekonomů je vypreparovalo z rozhovorů Noama Chomského a dalo si práci s jejich vyvrácením. Připadá mi, že by se vám v dalších diskusích mohly hodit, a tak jsem celý otevřený dopis přeložil.

Další

Rekapitulace posledních bojů na Ukrajině od doktora Mika Martina z King’s College London

Dr. Mike Martin je autorem čtyř knih o válce a učitelem na katedře válečných studií v King’s College v Londýně. Je bývalým důstojníkem britské armády, který byl vyškolen v paštunském jazyce a který byl průkopníkem, autorem a realizátorem programu kulturních poradců britské armády. V rámci tohoto programu byli britští důstojníci, kteří hovořili paštunsky, vyškoleni k navazování vztahů s místními významnými osobnostmi a k následnému využití těchto vztahů k pochopení a ovlivnění společnosti, v níž britská armáda působila. Jeho kniha An Intimate War (Důvěrná válka) vypráví o pětatřiceti letech konfliktu v provincii Hílmand viděných očima hílmandských obyvatel a popisuje, jak Velká Británie a USA zcela nepochopily sociálně-politické prostředí v Afghánistánu. Mike nyní působí jako hostující výzkumný pracovník na katedře válečných studií, kde se zabývá evoluční psychologií válečnictví. To tvoří základ jeho čtvrté knihy s názvem Why We Fight (Proč bojujeme), která vyšla nedávno.

Další