Jazzový dialog (2)

Sonda do historie slovenské jazzové scény. Pořad Slovenské redakce RFE/RL připravil a moderuje Jaroslav Rozsíval. Premiéra 1. 1. 1999.

Další

Jazzový dialog (1)

Sonda do historie slovenské jazzové scény. Pořad Slovenské redakce RFE/RL připravil a moderuje Jaroslav Rozsíval. Premiéra 1. 1. 1999.

Další

Špion vypovídá II – Jasná zpráva o konci jednoho světa

Recenze knihy Špion vypovídá II, Slovenská redakce RFE/RL, vysíláno 16. 7. 2000.

Další

Eurokomunismus

Eurokomunismus – termín, jímž it. tisk na začátku 70. l. označil souhrn postojů několika západoevrop. kom. stran (především it., fr., špan., angl., řec., také Nizozemí, Finska a Islandu, posléze i některých mimoevrop. zemí, jako Austrálie a Japonska), které se v mezinár. politice shodovaly na distanci od mezinár. politiky SSSR a ve vnitřní politice na hlubší integraci kom. stran do demokr. polit. systémů a na odmítnutí ozbrojené cesty revoluce.

Další

Storočie vojen

Jakým vývojem prošly válečné a ozbrojené konflikty ve 20. století a jaké trendy v oblasti válčení a používání zbraní se staly převažujícími? Nad tím se zamýšlí Peter Peteraj v příspěvku pro Slovenskou redakci Radio Free Europe/Radio Liberty. Natočeno v roce 1999.

Další

21. srpen 1968 očima rozhlasáků

Vzpomínky na události 21. srpna 1968 třicet let poté v rozhovoru s rozhlasovými moderátory Československého rozhlasu, kteří byli ve chvíli invaze vojsk Varšavské smlouvy u vysílacích mikrofonů. Hosty pořadu byli Věra Šťovíčková, Vladimír Fišer a Ján Midžiak. Pořadem provází Miroslav Neoveský. Poděkování archivu Slovenské redakce RFE/RL.

Další

17. listopad 1989 na Slovensku

Pásmo Štefana Hríba k výročí Něžné revoluce na Slovensku. Pořad z archivu Slovenské redakce Radio Free Europe.

Další

Čierna nad Tisou 1968

Peter Peteraj: Jednání československé a sovětské delegace v Čierne nad Tisou, archiv Slovenské redakce Radio Free Europe.

29. července 1968 se východoslovenská ves Čierna nad Tisou stala středem pozornosti socialistického světa. Do obce, známé jen kvůli nádraží postavenému za účelem překládání nákladu ze širokorozchodné sovětské železnice na československou síť, přijela sovětská delegace v čele s vůdcem Leonidem Iljičem Brežněvem.

Další

November 1989 – 1999

Pásmo Olgy Štefúcové k desátému výročí Něžné revoluce z Listopadu 89. Pořad Slovenské redakce Radio Free Europe.

Další

Dominik Tatarka

Slovenský spisovatel, překladatel a publicista, jeden z nejvýznamnějších poválečných prozaiků, jenž se nesklonil před výhrůžkami ani hrozbami a po celý život hrdě bojoval za svobodu a spravedlnost, a to nejen pomocí svých slov.

Narodil se 14. března roku 1913 v Plevníku-Drienovom. Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu v Nitře, studia však ukončil v Trenčíně. Své maturitní vysvědčení zde dostal roku 1932. Ve studiích pak pokračoval na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde se věnoval slovenskému a francouzskému jazyku. Následně se dostal i na pařížskou Sorbonnu.

Další