Paradox tolerance

Karl Popper bol významný filozof 20. storočia, ktorý svoje postoje formoval pred, počas aj po druhej svetovej vojne. Jeho skúsenosť s horormi a zlom, ktoré do Európy priniesli extrémne ideológie ho viedli k tomu, že vo svojej práci sformuloval aj tzv. paradox tolerancie, ten znie nasledovne: „Nebmedzená tolerancia musí viesť k zániku tolerancie. Ak rozšírime neobmedzenú toleranciu aj na tých, ktorí sú netolerantní, ak nie sme pripravení brániť tolerantnú spoločnosť proti náporu netolerantných, potom budú tolerantní zničení, a s nimi aj tolerancia.“

Keď Karl Popper formuloval svoj paradox tolerancie, tak tým nemal na mysli len to, aby sme sa vedeli proaktívne brániť pred nástupom populizmu a totalitarizmu 20. storočia, ale aj ďalších storočí, vrátane toho 21. …

Další

Zdivočelá česká země

Naše země stála na křižovatce mnohokrát. Někdy zvolila stezku dobrou, jindy horší… Projít si tuto cestu po 20. století je důležité, abychom předešli opakovaním již získaných zkušeností. Protože neznalostí dějin se odsuzujeme k jejich opakování a to zvláště v rámci 20. století už rozumný člověk nechce.

Další