Papežové, králové a kacíři

Ukázka z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Papežové, králové a kacíři, autor: Petr Čornej.

Další

Hus v Betlémě

Ukázka z knihy Předěly staletí, kapitola 1400, Hus v Betlémě, autor Petr Čornej.

Další

Adamité v Čechách

Ukázka z knihy Předěly staletí. Kapitola Adamité v Čechách, autor Petr Čornej. Už to tak bývá, že velké revoluce uvolňují stavidla protikladným extrémům. Snad v každé evropské revoluční bouři si svůj prostor našli zatvrzelí puritáni stejně jako hlasatelé naprosté svobody, plynule přecházející v anarchii.

Další