Tatínku, proč?!

Silné téma, těžké čtení o protrpěném dětství, síle vzepřít se a šrámech na duši, které už nikdo nezhojí. Vyprávění Céline o ztraceném dětství a despotickém otci se jen nesnadno stravuje, při čtení je těžké odosobnit se od řádků, ve kterých je shrnuta bolest a nepochopení pohnutek toho, jež má chránit, místo toho způsobuje rány bez vysvětlení. Kniha není pro slabší povahy, i tak patří do kategorie těch, které by si měl přečíst každý.

Další

Král Slunce a dvacet milionů Francouzů

Ukázka z knihy Předěly staletí: české a světové dějiny v horizontech věků.

Halasné vítání roku 2000, třebaže vědci mnohokrát ubezpečovali, že se ještě nejedná o začátek nového milénia, znovu upoutalo pozornost na události spjaté se změnami staletí, které v právě uplývajícím tisíciletí mnohokrát ovlivnila další směřování světových i českých dějin. Například první křížová výprava, objevení Ameriky, vrcholná renesance, rudolfinské období, Velká francouzská revoluce či Dreyfusův proces, nejnověji pak masové šíření počítačové techniky a globalizace. Všechny tyto události přiblížil úspěšný seriál časopisu Reflex nazvaný Horizont. „Předěly staletí“ jsou jeho knižní podobou.

Další

La Cité de la Muette (Město němých)

Huguette Szterck
Huguette Szterck

Na samém počátku byla fotografie malého a veselého děvčátka. Obrázek se objevil na Twitteru pod profilem Auschwitz Memorial. Malá Huguette Szterck se narodila v Paříži 9. ledna v roce 1934. Dne 24. srpna roku 1942 byla deportována z Drancy do Osvětimi v transportu, ve kterém bylo 1008 Židů. Do koncentračního a vyhlazovacího tábora dorazila 26. srpna. Po selekci byla zavražděna v plynové komoře. Tolik stručná zpráva na Twitteru.

Další