Síla ženy

Kniha První dámy autorky Aleny Štrobové představuje jedenáct rozhovorů s jedenácti zajímavými ženami.

Některá jména si zřejmě přečtete poprvé, ale po seznámení se s osudem každé zpovídané máte šanci zjistit, jak neuvěřitelné osudy jsou vám v knize představovány. Kniha není příliš obsáhlá, a přitom představuje nesmírně zajímavé čtení. V každém rozhovoru je obsaženo vyprávění a každé je úplně jiné, jak odlišené jsou ženy, které se v knize sešly. Je to nesmírně inspirující čtení a doporučuji jej každému se zájmem o nezvyklé osudy.

Další

Byli ti zlí?

Názory na druhou světovou války se sice různí, ale jeden převládá stále. Němci byli ti zlí, hlavní hnací vlnou nacismu i konečného řešení byli Němci a celkově byli Němci už dávno předtím pěkná svoloč, která se obohacovala na úkor jiných nebohých národů, které na to neměly žaludek, odvahu a hlavně prostředky.

Další

Když je přání otcem myšlenky

Měj mě rád/a čtenáři přiblíží běh 20. století v české kotlině i příběhy těch, kteří se rozhodli odejít více na východ do Tuzly, poté se zase v průběhu let vraceli a takto se osudy míchají přes problémy i rozpory naší společnosti.

Čtenář se podívá na procesy s českými spisovateli a nahlédne do svědomí předobrazu prokurátora Urválka, sleduje duševní pochody Heydrichovy vdovy Liny nebo se otřese v ději popisujícím současnost. Kniha ukazuje osudy rodin krátkými zápisky z daného dne i roku, ovšem autorka množství postav míchá více, než je pro čtenáře při čtení udržitelné. Při sledování 3. generace se čtenáři jen těžko spojí jednotlivé děti s jejich dědy a rodiče už taky pomalu odplouvají jinam v nejasných vazbách. I tak se jedná o pozoruhodné dílo a každý, kdo má zájem se podívat na českou historii zbeletrizovaným pohledem a nahlédnout do pocitů lidí žijících v rámci totality a naříkajících na generační rozdíly, je kniha výbornou příležitostí. Ale oddechové ani jednoduché čtení to opravdu není.

Další

Zdivočelá česká země

Naše země stála na křižovatce mnohokrát. Někdy zvolila stezku dobrou, jindy horší… Projít si tuto cestu po 20. století je důležité, abychom předešli opakovaním již získaných zkušeností. Protože neznalostí dějin se odsuzujeme k jejich opakování a to zvláště v rámci 20. století už rozumný člověk nechce.

Další

„Ani jsem mu neřekla, že ho mám ráda….“

České dějiny, a nejenom ty, jsou plné rozporuplných osobností. Některé je jednoduché nesnášet už od prvního pohledu stejně tak, jako jiné obdivovat od první zmínky. Ale jsou také lidé, kteří se ne vlastní vinou ocitli v „šedé zóně“. Kteří byli poblíž těch, kterými je stále opovrhováno pro jejich bezcitnou vypočítavost. Ale lze vinit někoho jen proto, že se zamiloval do nesprávného člověka nebo se narodil do odmítané rodiny? Zpověď manželky Rudolfa Slánského poskytuje na některé z těchto otázek odpověď.

Další