Nová příručka pro učitele na podporu mediální gramotnosti

V těchto dnech vychází nová příručka pro učitele zaměřená na posilování mediální gramotnosti s názvem Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (příručka pro učitele), kterou pro pedagogy připravili Kamil Kopecký, Dominik Voráč a René Szotkowski z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci vědeckovýzkumného hubu CEDMO. Příručka nabízí různé možnosti, jak s tématem pravdy a lži v online prostředí pracovat.

“Téma odlišování pravdy a lži v online prostředí patří k tématům, která vyvolávají velmi silné emoce a mnohdy bohužel i agresivní projevy. Přitom právě schopnost ověřovat si zdroje a rozpoznat nepravdivé zprávy patří ke klíčovým dovednostem 21. století,” uvádí doc. Kamil Kopecký, vedoucí autorského týmu. Zároveň dodává: “Pokud se naučíme pracovat s emocemi, naučíme se ověřovat si informace, posuzovat relevanci zdrojů, odhalovat podvody a zkreslení, pak je těžší s námi manipulovat a staneme se odolnějšími.”

Příručka se tématem pravdy zabývá hned z několika perspektiv – nejdříve se zaměřuje na pojetí pravdy a v lži v historickém kontextu. Následně se věnuje mýtům a nepravdám, které pronikly hluboce do naší společnosti a které běžně šíříme dál a považujeme je za pravdu, poté se věnuje nepravdivým informacím v současnosti.

“Myslíme si, že je důležité učit o falešných zprávách a dezinformacích v širším kontextu – nejde jen o to žákům říct, co je to dezinformace, jak se se pozná a uvést příklady. Chtěli jsme se zaměřit rovněž na žákovu metakognici, kdy si uvědomí, že možná po celý život věřil věcem, které nejsou úplně pravda. To by poté mělo rozvíjet žákovu sebereflexi a spolu se znalostmi a dovednostmi vytvořit komplexní celek, který mu pomůže k tomu, aby se ve světě plném informací neztratil,” doplnil Dominik Voráč, spoluautor příručky a student doktorského studia zaměřeného na mediální výchovu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

Nechybí ani témata spojená s fotografiemi a videi, kde autoři například vysvětlují, jak je důležité posuzovat události vždy v daném kontextu a jak snadno nás může zmást první dojem a vyvolat v nás silné emoce, které nám dokáží zamlžit racionální úsudek. To ilustrují četné příklady manipulací s fotografiemi, ať už jde o hru s perspektivou, hru s detailem a ořezem, retušování či fotomontáže. V dalších částech se pak autoři věnují manipulaci s videem – ať již pomocí klíčování, či pomocí neurálních sítí (deep fake). Samostatná část příručky se věnuje různým druhům hoaxů, se kterými se setkáváme v běžném světě a které nás ovlivňují.

Jelikož je mediální výchova průřezovým tématem RVP ZV a přirozeně tak prostupuje více tematickými oblastmi, lze příručku Na pravdě záleží využít napříč nejrůznějšími předměty, ať už se jedná o český jazyk, biologii, dějepis, či matematiku. “Naším záměrem bylo vytvořit soubor zcela konkrétních aktivit, které mohou pedagogové zařazovat do výuky ve svých vlastních předmětech, a to snadno a rychle,” doplňuje Dominik Voráč.

Příručka je ke stažení zdarma zde a na webových stránkách E-Bezpečí.


Zdroj: Central European Digital Media Observatory

Středoevropská observatoř digitálních médií (Central European Digital Media Observatory, CEDMO) je mezinárodní multidisciplinární projekt realizovaný s podporou Evropské komise na základě výzvy CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Reference: 2020-EU-IA-0267.

Konsorcium CEDMO se skládá z osmi partnerů a čtyř subdodavatelů pod vedením Univerzity Karlovy (ČR). Naší nejsilnější stránkou je různorodý tým tvořený technicky i humanitně zaměřenými vědci, žurnalisty a odborníky na ověřování faktů: zkoumaný problém je totiž ze své podstaty interdisciplinární a vyžaduje zkoumání z různých úhlů.

V rámci konsorcia zodpovídá za vývoj technické infrastruktury Athens Technology Center (ATC) (Řecko). Rychlé reagování na dezinformace a průběžné ověřování faktů mají na starost zkušení profesionálové z mezinárodní zpravodajské agentury Agence France-Presse (AFP) a z české platformy Demagog.cz. Výzkumníci z Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT) (Slovensko) a z Českého vysokého učení technického (ČVUT), kteří disponují bohatými zkušenostmi s umělou inteligencí, NLP a strojovým učením, vyvíjejí metody a digitální nástroje pro účinnější a rychlejší vyvracení dezinformací. Další členové konsorcia zkoumají dopad dezinformací na společnost. K těmto členům se řadí Karlova univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (UCM) (Slovensko), Univerzita sociálních a humanitních věd (SWPS) (Polsko). Univerzita Karlova přitom zajišťuje propojování technických a humanitních větví konsorcia prostřednictvím interdisciplinárních výzkumných iniciativ.

Vedení CEDMO zajišťují tři orgány:

Poradní výbor,
Strategický výbor,
Projektový výkonný výbor.

Poradní výbor je složený ze seniorních expertů z různých oborů, kteří fungují každý sám za sebe, vyjadřují se k celkovému směřování projektu, zajišťují vhled do nejnovějšího vývoje různých oborů a dozírají nad tím, že práce výboru strategického a výboru projektového výkonného je v souladu s projektovými pravidly a principy.

Strategický výbor zodpovídá za strategické vedení projektu, řídí a koordinuje výzkum, tak, aby dosáhl předpokládané kvality výstupů, a zajišťuje, aby byly splněny stanovené projektové cíle, včetně dodržení všech etických, právních a finančních závazků.

Projektový výkonný výbor zajišťuje implementaci úkolů CEDMO a skládá se ze zástupců jednotlivých partnerských institucí. Funguje jako prostředník mezi členy CEDMO, subdodavateli a EDMO a zajišťuje, aby byly dokončeny a odevzdány všechny předpokládané výstupy a reporty.

Napsat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s