Milan Rastislav Štefánik

Rozhlasový dokument pořadu Džavotanie | Scénář: Viera Kučerová | Herci: Viera Kučerová, Richard Trsťan, Martin Matejka, Dušan Kollár, Gabriel Sedlák | Host: Zlata Fořtová | Režie, hudební dramaturgie a zvuk: Josef Kačírek


Za sestrou PhDr. Zlatou Fořtovou

Jsou lidé, u nichž si nepřipouštíme, že stárnou. Tak tomu bylo u sestry Zlaty Fořtové. Její elán byl až do posledních dní jejího života obdivuhodný. Před nedávným zasedáním Kulturní rady Církve československé husitské, jejíž členkou byla od r. 1993, mně sdělila, že má připravený další cyklus přednášek zaměřených k jubilejnímu roku Mistra Jana Husa a i k jubilejnímu roku T. G. Masaryka. Na své oblíbené setkání k výročí narození T. G. M. v Parlamentu však již nepřišla.

PhDr. Zlata Fořtová byla dcerou legionáře, účastnila se II. odboje, Pražského povstání v r. 1945 a byla i členkou III. odboje. Vystudovala konzervatoř (harfa, klavír), Filosofickou fakultu University Karlovy – obory hudební věda, historie, filosofie, a Pedagogickou fakultu University Karlovy – obory český jazyk, dějepis, hudební výchova. Doktorát získala v oborech historických věd, estetiky a filosofie.

Škála vzdělanosti PhDr. Zlaty Fořtové byla obdivuhodná. Byla Bohem obdařená pedagožka, která dokázala témata z oblasti českých dějin, dějin umění a zvláště hudby, vždy přednést tak, že její posluchači ani „nedýchali“. Byla velmi známou osobností, neměla nikdy nouzi o účastníky svých přednášek, výstav, setkání, která pořádala v Praze i po celé naší republice. Její „osvětová“ činnosti na půdě církve i mimo ni, byla, jak sama uváděla, zaměřena „k obnovování duchovní kultury v naší společnosti“. Styčným tématem jejích přednášek a výstav byly československé legie a vznik Československé republiky. Byla členkou Československé obce legionářské. Sestra doktorka získala významnou cenu Český patriot 2011; byla vybrána ze 182 nominovaných. Na sestru doktorku Zlatu Fořtovou vzpomínáme s úctou a s láskou.

Jiří Vaníček, Český zápas, Týdeník Církve československé husitské, 29. března 2015

PhDr. Zlata Fořtová zemřela ve věku 87 let v roce 2015.