František Suchý

Příběh politického vězně Františka Suchého z dokumentárního cyklu ZAPOMENUTÉ PORTRÉTY.

Další

Devadesát let Slovenského národního divadla (2)

Druhý díl rozhlasového dokumentu o historii Slovenského národního divadla s divadelním historikem Ladislavem Lajchou. Tento dokument ve slovenštině byl součástí rozhlasového pořadu Džavotanie.


Ladislav Lajcha (1932) po štúdiách divadelnej vedy na DAMU v Prahe pôsobil ako redaktor v rozhlase, v denníkoch Smena a Pravda a ako kritik spolupracoval s viacerými časopismi. Stál pri počiatkoch Divadelného ústavu v Bratislave (1962–1965), od roku 1970 až do vlaňajška pracoval v Umenovednom ústave SAV. Okrem odborných statí aj pre zahraničné časopisy publikoval obsiahlu historiografickú prácu najskôr ako účelový náklad v rokoch 1971–1975 Zápas o zmysel a podobu SND I–III, ktorá knižne vyšla v Divadelnom ústave roku 2003: Zápas o zmysel a podobu SND 1920–1938 (1. zv.) a Divadlo v rokoch vojny 1939–1945. Dokumenty SND (2. zv.); Súčasná slovenská scénografia (1977); monografie o scénografoch: Helena Bezáková (1971),František Tröster (1983, spolu s Jiřím Hilmerom a Alešom Zachom)a Ladislav Vychodil (1980). K dielu tohto scénografa z pohľadu vzájomnej spolupráce a inšpirácie s režisérmi sa znovu vrátil v monografii Ladislav Vychodil, ktorú na sklonku vlaňajška vydal Divadelný ústav s vydavateľstvom Slovenský Tatran. Rozhovor s divadelným historikom a kritikom Ladislavom Lajchom (http://www.litcentrum.sk/)


  • Scénář: Viera Kučerová
  • Herci: Viera Kučerová, Richard Trsťan, Dušan Kollár
  • Zvuk: Josef Kačírek

Klement Lukeš

Příběh politického vězně Klementa Lukeše z dokumentárního cyklu ZAPOMENUTÉ PORTRÉTY.


Klement Lukeš se narodil 2. listopadu 1926 v Rakvicích na jižní Moravě. I  přesto, že byl od začátku života nevidomý, dokázal dobře komunikovat s  okolím. Úsek raného dětství chlapci vtisknul základní potřebu a  dovednosti společenské komunikace. Do ústavu pro nevidomé v Brně byl  přijat v roce 1934 a setrval tam až do roku 1946. Ve škole prospíval  díky své výborné paměti velmi dobře. Věnoval se též hře na klavír a  ladění pián.

Další

Češi v SNP

Rozhlasový pořad o Slovenském národním povstání, část první s podtutulem „SNP a účasť Čechov na jeho vzniku a priebehu“. Část druhá „Osudy Čečhů zúčastněných v SNP“. Tento rozhlasový dokument je ve slovenštině a byl součástí cyklu pořadů Džavotanie. Scénář a moderace: Viera Kučerová.


  • Host: Zlatica Zudová-Lešková, doc. PhDr., CSc., vědecká pracovnice oddělení dějin 20. století, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Herci: Richard Trsťan, Marko Igonda
  • Režie, hudební dramaturgie a zvuk: Josef Kačírek

,