Renesanční plnost času

Četba z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Renesanční plnost času, autor: Jan P. Kučera.

„Renesance bylo zejména v patnáctém a šestnáctém století kulturní hnutí spojené s rozkvětem umění a věd, které se opíralo o antickou kulturu, usilovalo o její obrodu a zdůrazňovalo člověka jako jedince a jeho individuální zkušenost,“ praví snad hezky, ale nikoliv dost výstižně Slovník cizích slov.

Další

Čas skandálů

Ukázka z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Čas skandálů, autor: Jan P. Kučera.

Další

Evropští Arabové a sjednocení Španělska

Ukázka z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Evropští Arabové a sjednocení Španělska, autor: Jan P. Kučera.

Další

Král Slunce a dvacet milionů Francouzů

Ukázka z knihy Předěly staletí: české a světové dějiny v horizontech věků.

Halasné vítání roku 2000, třebaže vědci mnohokrát ubezpečovali, že se ještě nejedná o začátek nového milénia, znovu upoutalo pozornost na události spjaté se změnami staletí, které v právě uplývajícím tisíciletí mnohokrát ovlivnila další směřování světových i českých dějin. Například první křížová výprava, objevení Ameriky, vrcholná renesance, rudolfinské období, Velká francouzská revoluce či Dreyfusův proces, nejnověji pak masové šíření počítačové techniky a globalizace. Všechny tyto události přiblížil úspěšný seriál časopisu Reflex nazvaný Horizont. „Předěly staletí“ jsou jeho knižní podobou.

Další