Paradox tolerance

Karl Popper bol významný filozof 20. storočia, ktorý svoje postoje formoval pred, počas aj po druhej svetovej vojne. Jeho skúsenosť s horormi a zlom, ktoré do Európy priniesli extrémne ideológie ho viedli k tomu, že vo svojej práci sformuloval aj tzv. paradox tolerancie, ten znie nasledovne: „Nebmedzená tolerancia musí viesť k zániku tolerancie. Ak rozšírime neobmedzenú toleranciu aj na tých, ktorí sú netolerantní, ak nie sme pripravení brániť tolerantnú spoločnosť proti náporu netolerantných, potom budú tolerantní zničení, a s nimi aj tolerancia.“

Keď Karl Popper formuloval svoj paradox tolerancie, tak tým nemal na mysli len to, aby sme sa vedeli proaktívne brániť pred nástupom populizmu a totalitarizmu 20. storočia, ale aj ďalších storočí, vrátane toho 21. …

Další

Symbol zla Hitler a pozapomenutý vrah Stalin

Není toho mnoho, co zůstalo po bývalém redaktorovi Svobodné Evropy Karlu Moudrém. Kromě vzpomínek. Je třeba sáhnout hluboko do archivu. Tato nahrávka pochází z doby, kdy se Karel pár měsíců před náhlým úmrtím vybičoval k opětovnému psaní a kdy se zaměřil na důležité okamžiky pohnutých evropských dějiny.

Další