Po povolené cestě

Obracený půlměsíc pánů Hanzelky a Zikmunda je jeden z řady cestopisů, které vyšly a vzešly z jejich cest po světě, do jakého jim tehdy bylo dovoleno jet a o kterých psát. Tento konkrétně pojednává o cestě přes Balkán až do dalekého Orientu. Byť jejich úplně první cesta započala spíše jako obchodní, s ohledem na změnu poměrů za jejich nepřítomnosti se pak z pánů stali ryze autoři cestopisů v rámci cestami za poznáním nejenom socialistického přátelství. Jejich svědectví však dává mnohem více, než ideologickou masírku a sepsané zápisky navždy zůstanou nesmírně zajímavým svědectvím o životě v dodnes dalekých zemích v časech, kdy byly mnohem nedostupnější, než je tomu dnes. Jejich odkaz přežil nejenom období totality i následnou změnu poměrů a budí zájem u dalších generací. Což je jedině dobře a já pevně doufám, že tomu tak bude i nadále.

Další

Ruské stopování pohledem právníka

Rating: 1 out of 5.

Zápisky z jednoho stopování, které mělo šanci stát se sondou do života Rusů i jiných národů, které se střetávají na hranicích… Jenže tu šanci nevyužilo. Zápisky jsou skutečně „jen“ zápisky a pouze s povrchní znalostí Ruska a kultury vzdálenějších míst nemá čtenář mnohému šanci porozumět. Popisy nesmírně strohé a pro plné pochopení textu je nutné sedět v jedné ruce s knihou a v druhé s otevřeným internetovým vyhledávačem pro dohledávání souvislostí, které v knize nejsou uvedeny. A bohužel také s překladačem, protože polovina ruských slov a všechny ruské věty nejsou přeloženy. Je mnoho knih, kde si čtenář řekne, že hubenější o 100 stran a bylo by to lepší. Vladivostop by potřeboval dalších 100 stran navíc a byl by příjemnějším čtením. Fotografie z cest jsou však nádherné, bohužel v drtivé většině v textu nejsou popsána zobrazená místa, což knize ubírá další potenciál. Škoda.

Další

Cestou necestou, polem ne polem, jedu za tebou, velkým Ivecem…

Kniha Balkán, bejby! autorky Lucie Römer popisuje tříměsíční cestu balkánskými zeměmi v obytném autě značky Iveco, do této podoby přestavěné nadšencem, od kterého jej koupili. Spolu s ročním chlapečkem se jeho rodiče vypravili na cestu bez předem daného cíle i pocitů a vletěli tak po hlavě do zkušeností, které nečekali. V popisovaných zemích nebyli sice úplně poprvé, ale cesta zrovna tímto způsobem a s ještě tak malým dítětem se od individuálního cestování liší natolik, že autorku přiměla sepsat své zkušenosti do útlého spisku deníkového formátu, doprovázeného fotografiemi přímo z popsané cesty a také spoustou krásných ilustrací. O cestopis se nejedná, na to hned zapomeňte. Vyprávění je to všem krásné a pro mnohé čtenáře inspirativní, je však důležité vědět, že dynamika většiny popisovaných zemí je obrovská a před návštěvou každé je nutné si zjistit aktuální situaci přímo v místě. Co však platí stále je to, že Balkán je nádherný a je tam možné opravdu cokoliv. Úplně cokoliv.

Další

Cestou necestou, polem nepolem, kráčím za tebou!!!

O cestování po vlastní ose i po vlastních nohou jak nejvíc je to v dané destinaci a situaci možné. Popis cest i lidí s nadhledem a vtipem a popis úspěchů i peripetií Čecha na dlouhé cestě přes Nepál a Čínu. U knihy jsem se hodně pobavila a rozhodně se s Ladislavem Ziburou podívám i do dalších míst jeho očima. Oddechové čtivo, které nesoudí a jen předkládá obraz o životě v daleké zemi. Grafika knihy i vložené malby jsou hodnotou navíc, která mě hodně bavila.

Další

Problém se spropitným

Ukázka z knihy Ephraima Kishona „Nejlepší povídky z cest“ v podání Zdeny Sajfertové. Autor vypráví o různých úskalích problému „spropitného“, s jakými se setkal na svých cestách po světě. Zkrátka výška a způsob platby spropitného není nic jednoduchého a narazit se přitom dá i na služby a osoby, které by nejraději dostaly spropitné bez jakékoli snahy zasloužit si ho.

Další

Amsterodamská červená světla

Ukázka z knihy Ephraima Kishona „Nejlepší povídky z cest“ v podání Jaroslava Someše. Autor vypráví, jak s manželkou pročesali celý Amsterodam, ale za žádnou cenu nemohli najít onu proslavenou ulici červených luceren.


Další