Objev Nového světa

Michel de Montaigne

Naším velikým a slavným vrcholným dílem je vhodně žít. Všechny ostatní věci jako kralování, hromadění bohatství, budování jsou nanejvýš dodatky a drobné prostředky tohoto díla hlavního.“

Další

Renesanční plnost času

Četba z knihy Předěly staletí – České a světové dějiny v horizontech věků, kapitola: Renesanční plnost času, autor: Jan P. Kučera.

„Renesance bylo zejména v patnáctém a šestnáctém století kulturní hnutí spojené s rozkvětem umění a věd, které se opíralo o antickou kulturu, usilovalo o její obrodu a zdůrazňovalo člověka jako jedince a jeho individuální zkušenost,“ praví snad hezky, ale nikoliv dost výstižně Slovník cizích slov.

Další