Pravdu už se nikdo nedozví

Bylo jich deset a vyjeli na výpravu ku poctě sjezdu komunistické strany sovětského svazu. Měli ideály, cíle a zájmy a i když jeden z nich ze zdravotních důvodů expedici opustil, zůstali semknuti, aby dokončili svůj cíl a dosáhli vytoužených nadmořských metrů. Putovali ledovou krajinou, setkávali se s lidmi, překonávali s těžkými batohy na lyžích mnohá příkoří sněhu a mrazu. Našli je až po několika dnech. Zmrzlé, ztuhlé, zohavené a mrtvé. Nalézali je postupně a kromě dalších hrůz a znetvořených tváří krajina více nevydala. Žádnou stopu, řešení, vysvětlení. Pouze devět těl a velké tajemství.

Další

Průvodce do země nikoho a o ničem

Knihu jsem si vzala jako naději na skutečného průvodce na cestu po Rumunsku a inspirovaly mě k tomu krásné černobílé fotografie v knize. Knihu jsem opravdu začala (vpravdě, na-přeskáčku), číst až na cestě a hodně jsem se nasmála. Autor dostal očividně jednu přesnou cestu nalajnovanou režimem s tajnými v patách a z toho musel vytěžit více než 300 stran vyprávění o zemi, kterou ani nesměl skutečně poznat. S ohledem na nelehkou dobu a upřímnou snahu autora nepadat jen do chvály režimu nelze hodnotit skutečně nízko, ale spíše než sonda do zvyků a geografických zajímavostí Rumunska se jedná se naivní vzpomínku na cynické časy, kdy se nesmělo nikam jezdit, ale musely se vydávat cestopisy.

Další