Kauzalita, pověry a medicína

Četba z článku Tomáše Hájka s názvem Kauzalita, pověry a medicína uveřejněném v časopisu Vesmír. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D., (*1975) vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. V Psychiatrickém centru Praha a na 3. lékařské fakultě UK získal Ph.D. v oboru neurověd. Nyní působí jako odborný asistent (assistent professor) na kanadské Dalhousiově univerzitě v Halifaxu, kde se zabývá výzkumem a léčbou bipolární afektivní poruchy. Čte Jaroslav Someš.

Další