Slepý optimismus

Sešitek S bílou holí autora Rudolfa Krchňáka popisuje každodennost nevidomého člověka v první polovině 20. století. Nelehký úděl nevidomých, jejich „vidění“ světa i velice zajímavé příměry jsou důležitým svědectvím z nitra člověka, který se nebál žít, a to s velikou radostí. Některé momenty jeho vyprávění jsou hořké, jiné úsměvné, ale každý z nich je rozšířením obzorů vidoucím lidem, pro které je život nevidomých velkou neznámou. Autor se toho zhostil velice dobře a s velkým optimismem hledí vpřed. I když dnes je již situace nevidomých naštěstí jiná, než v roce 1948, kdy byl sešitek vydán, mnohé situace budou velmi podobné tomu, co zažívají nevidomí i dnes. Pokud vás zajímá, jaký svět se skrývá za slepýma očima, nebojte se otevřít tento tenký svazek, který vám ukáže nejenom zkušenosti z života člověka narozeného bez zraku, ale také nesmírně bohatý vnitřní svět jednoho muže, který miloval život i se všemi nesnázemi, se kterými se musel vypořádat.

Další