Vaginální mystika

Žánr erotické literarury je nejenom velmi specifický, ale i neprávem opomíjený. A přitom i zde lze nalézt ty pravé klenoty pro pobavení a nezvyklé poučení. Pojďme tedy chvíli lehce nevážně o velice vážném příběhu. Nebo alespoň vážně míněném. Smrtelně vážně.

Další