Gaslighting: forma psychické manipulace a citového vydírání

Americký slovník Merriam-Webster zvolil jako slovo roku 2022 „gaslighting“

Word of the Year 2022 | ‚Gaslighting,‘ plus ‚sentient,‘ ‚omicron,‘ ‚queen consort,‘ and other top lookups of 2022

In this age of misinformation—of “fake news,” conspiracy theories, Twitter trolls,and deepfakes—gaslighting has emerged as a word for our time.

A driver of disorientation and mistrust, gaslighting is “the act or practice of grossly misleading someone especially for one’s own advantage.” 2022 saw a 1740% increase in lookups for gaslighting, with high interest throughout the year.

Jak uvedl vydavatel, počet dotazů na toto slovo v roce 2022 vzrostl oproti roku 2021 o 1740 % – a vysoký zájem byl pozorován po celý rok. „V tomto věku dezinformací – fake news, konspiračních teorií, twitterových trollů a deepfakes – se ‚gaslighting‘ stalo slovem naší doby,“ vysvětlili tvůrci slovníku svou volbu.

‚Gaslighting‘ označuje psychickou manipulaci člověkem, obvykle dlouhodobou, která způsobuje, že oběť pochybuje o správnosti vlastních myšlenek, vnímání reality nebo vzpomínek, a obvykle vede ke zmatení, ztrátě důvěry a sebeúcty, nejistotě ve vlastní emocionální nebo duševní odolnost a v závislost na manipulátoru.

Další

Co zbylo z mojí matky

Temná sonda do duše dítěte pozůstalém po vraždě mladšího bratra a sebevraždy matky. Kniha sleduje osud devítileté Elišky, která se vyrovnává s nálezem dvou mrtvých těl svých nejbližších a pátrá po nezodpovězené otázce proč. V dospělosti se rozhodne otevřít třináctou komnatu rodinné historie aniž by tušila, že její matka má i po smrti moc pomalu jí ničit život. Pátrání se stane její obsesí a náhle si již sama není jistá, jak daleko je ochotná zajít a zda si vůbec přeje své kroky zastavit…

Další