Bratislava, obec Devín a pád Železné opony. Listopad 1989

Pořad z archivu Slovenské redakce Svobodné Evropy vypráví příběh města odděleného od svobodného světa ostnatými dráty z doby čerstvého pádu Železné opony. Vzhledem k současné situaci v postkomunistických státech, které se nedostatečně vypořádaly s vlastními totalitními režimy, jeví se připomínání období konce roku 1989 za pomoci reportážních pořadů velmi prospěšným.

Další